Dysze DynoJet do quadów.

W naszej oferci znajdują się zestawy DynoJet do wszystkich quadów "gaźnikowych"

 

Dynojet oferuje szeroką gamę zestawów do większości produkowanych quadów i motocykli. Każdy zestaw jest precyzyjnie zaprojektowany, aby w efektywny sposób udoskonalić działanie gaźnika. Dla zaspokajania indywidualnych potrzeb zostały stworzone różne typy (poziomy) zestawów.

Poziom 1 (Stage 1)

Zaprojektowany do motocykli z nieprzerobionym silnikiem wyposażonym w fabryczny filtr i puszkę powietrzną oraz fabryczny wydech. Stage 1 jest w pełni dostosowany do przestrojenia w przypadku zastosowania dobrego tuningowego wydechu i zamiennego ze standardowym filtra K&N. Stage 1 jest zaprojektowany dla zapewnienia zwiększonej kontroli manetką gazu oraz osiągnięcia nawet 5% wzrostu mocy w całym zakresie prędkości obrotowej silnika.

Poziom 2 (Stage 2)

Zaprojektowany do motocykli z fabrycznym lub „lekko” stuningowanym silnikiem przy użyciu fabrycznego lub tuningowego wydechu oraz zmodyfikowanej puszki powietrza z oryginalnym lub K&N’owskim filtrem. Stage 2 stosuje się, gdy nie można użyć indywidualnego (osobny dla każdego cylindra) filtra K&N oraz kiedy przeprowadzone modyfikacje puszki powietrza polepszają pracę silnika. W większości przypadków Stage 2 zapewnia wzrost mocy nawet o 8%.

 

Zestaw zawiera:

Iglica

Zaprojektowanie iglicy to czynność, która pochłania największą ilość czasu podczas przygotowywania zestawu. Jest ona skonstruowana tak, aby zapewnić odpowiednią ilość paliwa podczas roboczego otwarcia przepustnicy, a także umożliwić regulację (aż sześciostopniową !) nie wpływającą na pracę silnika poniżej 3000 obr/min. Właściwa średnica zakończenia iglicy, może przynieść wymierne efekty względem dyszy głównej niezależnie od jej ustawienia. Budowa iglicy Dynojet umożliwiła rozdzielenie zakresów jej pracy, co zwiększa możliwości regulacyjne w użytkowym przedziale obrotów silnika.

Dysza powietrzna

Poprzez tę dyszę powietrze dostaje się do rurki emulsyjnej, co powoduje rozpoczęcie mieszania się zaczerpniętego z komory pływakowej paliwa z powietrzem. Pozwala ona przede wszystkim kontrolować ilości paliwa, jakie ma być zassane z komory do gardzieli gaźnika. Dynojet pozwala na zmianę „krzywej” dostarczanego paliwa na możliwie najbardziej płaską.

Dysza wolnych obrotów

Kontroluje ona w 100 % pracę biegu jałowego oraz w 25% przejście na wyższy zakres prędkości obrotowej. W niektórych modelach dysze te są wymieniane dla zapewnienia optymalnego zużycia paliwa. Prawidłowa synchronizacja gaźników zapewnia także właściwą pracę biegu jałowego.

Dysza główna

Udoskonaliliśmy nasze dysze tak, aby spełniały dwie funkcje statycznego i dynamicznego napełniania. Statyczne napełnienie to pobór paliwa przez dyszę główną na wyższych biegach, kiedy prędkościomierz porusza się bardzo powoli. Dynamiczne napełnienie to wartość otrzymywanego paliwa podczas użycia średniej wartości mocy.

Każdy zestaw jest wyposażony w szczegółową instrukc ję, która krok po kroku objaśnia czynności instalacyjne.

Wszystkie dostępne zestawy DynoJet do quadów dostępne są tutaj.

akcesoria do quadów, opony do quadów, części do quadów